VÝHODY INSTALACE REGULÁTORU

1. úspora paliva až 50% v případě dřeva
2. omezení emise škodlivých látek do ovzduší do 70%
3. univerzální použití (možnost použití ve starých i nových topných a větracích systémech)
4. umožňuje plynulou regulaci parametrů průchodu plynů v kouřovodech a ventilačním potrubí
5. zamezuje zafoukávání (i při úhlu náporu větru od –75° do +75°, v kouřovodu nebo ventilačním potrubí je podtlak)
6. omezuje vliv vnějších vlivů na komínový tah (stabilizuje průchod bez ohledu na rychlost a úhel náporu větru na nástavec)
7. jednoduchá montáž a regulace
8. chybí pohyblivé prvky, které se mohou mechanicky opotřebit a zároveň by mohly ohrozit uživatele
9. zvyšuje bezpečnost používání topných zařízení (zvláště plynových a olejových) díky odstranění výbuchového zapalování plynových hořáků nebo velice nebezpečného problému zhasínání kontrolního plamene
10. omezuje erozi komínových systémů díky výraznému snížení kondenzování vody
11. není nutná výměna v případě přechodu na jiný druh paliva (např. z uhlí na plyn), stačí jenom opětovná regulace
12. byl kladně oceněn mnoha odborníky z oboru úspory energie, vytápění a ventilace
13. typová řada umožňující jeho použití v kotelnách s výkonem od 15kW do 2MW
Regulátor komínového tahu byl ještě před 12 lety pouze myšlenkou - představou, které po mnohá modifikacích finální podobu a rozsah použití dala firma POLMAR s 20-ti letou tradicí. Od tohoto okamžiku se hlavní náplní činnosti firmy stala optimalizace spalovacích procesů, problematika odvodu zplodin a ventilace. V r. 1993 jsme obdrželi povolení CORBTI „INSTAL“ ve Varšavě č. 258/93 na výrobu a použití regulátorů ve stavebnictví. V březnu 1998 po opětovných podrobných zkouškách provedených na žádost CORBTI „INSTAL“ ve Varšavě, již dle požadavků EU, v Institutu letecké techniky a aplikované mechaniky Varšavského vysokého učení technického, zařízení získalo technický atest č. AT/98-01-0336 s platností do ledna 2006 r. V červnu 2001 získal regulátor komínového tahu POLMAR Certifikát – Atest schvalující jeho použití na území České republiky (číslo: B-31-00534/01). V prosinci 2001 r. se opět potvrdily účinnost a přednosti tohoto zařízení. Podrobné zkoušky provedené Báňským ústavem pro těžbu nafty a plynu v Krakově přinesly výsledky v podobě technického atestu č. AT/2001-05-52, platného do prosince 2006 r. Návštěva vládních expertů z Běloruska rovněž potvrdila přednosti regulátoru a projevila ochotu vystavit schvalovací certifikát i pro tento stát. Nyní běží přípravy na získání příslušného dokumentu schvalujícího použití regulátoru na území Německa. Do dnešního dne funguje úspěšně několik tisíc regulátorů na různých objektech v Polsku, Čechách a na Slovensku. V roce 2004 byl systém regulace nominován na Zlatou medaily veletrhu SHK Brno a označen ministrem Ambrozkem při předávání Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí 2003:

. . . Za projekt hodný zvláštního zřetele byl označen projekt společnosti CENTROPA Thermology, s.r.o., „Projekt ochrany ovzduší prostřednictvím snížení emisí díky regulaci a optimalizaci tahu komínů u středních a drobných zdrojů“. Výsledkem je nejenom energetická, ale i ekologická úspora, která jde ruku v ruce i s úsporou ekonomickou.Copyright 2019 AAATop  |  Created by Alsan.cz
Spolupracujeme: www.erotik-emace.com www.primapradlo.eu www.bioprotebe.cz Webhosting Banan.cz www.bloger.cz www.davona.cz